19.1.09

Kuidas jäädakse kodutuks?

Kodutuse peamisteks põhjusteks on töötus, pikaaegne majanduslik kitsikus ning pere- ja ühiskondlike sidemete puudumine. Kaasa- aitavateks faktoriteks on sageli vähene haridus või tööoskused, võlgade tekkimisest tingitud väljatõstmine või eluruumi ebaõnnestunud müümine, mille tagajärjena jääb inimene elukohata . Mitmed kodutuks jäänud on kannatanud raske haiguse või koduvägivalla käes. Kodutuse põhjuseks võivad ka olla kinnipidamisasutusest vabanemine, vaimne puue või psüühikahäire ning alkoholi- ja narkosõltuvus.

Kodu kaotus mõjub inimese väärikusele ning tulevikuperspektiividele. Olukorrast on raske iseseisvalt välja rabeleda, sest sageli puudub vajalik sissetulek ning sotsiaalsed oskused neis tingimustes oma saatust muuta.

Eesti sotsiaalkaitse süsteem aga ei jõua kõigi abivajajateni, et ennetada kodutuks jäämist ning kodutud on sõltuvuses süsteemist, mis on mõeldud vaid hädaolukordade leevendamiseks. Rehabilitatsioonisüsteem tagasi normaalsesse ellu pöördumiseks alles vajab väljaarendamist.

1 comment:

  1. Tahaks täiega aidata kuidagi, kas või supiköögis töötada või midagi. Rahaliselt ei saa just laiata. Seega tahakski kuidagi muud moodi kasulik olla. Riideid v jalavarje leiduks ka ehk, kuid kuhu need anda, seda ei tea. Kui teil midagi pakkuda on, andke palun teada!:)

    ReplyDelete